top of page

Välkommen till Lyran!

Föräldrakooperativet Lyran är en förskola som startade hösten 1989. Vår målsättning är att barnen ska trivas och vara glada, så att vi tillsammans genom lek och inlärning ger barnen en fin gruppgemenskap och en bra start i livet. Att ha sina barn på föräldrakooperativ förskola skiljer sig från en kommunal genom att personal och föräldrar driver verksamheten tillsammans.

Vi vill ge barnen trygghet och harmoni, samt stimulera barnens jag-utveckling, språkutveckling, motoriska utveckling, hänsynstagande och kamratskap. 

 

VI ERBJUDER:

 • Engagerad personal

 • Delaktighet & insyn i barnens vardag

 • En barngrupp där alla barn blir sedda

 • Korta beslutsvägar - barnens bästa alltid i fokus!

 • Ändamålsenliga & stora lokaler

 • Dagliga utflykter & uteaktiviteter

 • Närhet till Slottsskogen

 • Simskola en dag i veckan

 • Mat lagad av vår egna köksmästare

 • Smart schemaplanering och uppdateringar om barnen via TYRA

 • En mångkulturell och flerspråkig miljö

 • Egen vikariepool 

Nordostpassagen 40, 413 11 GÖTEBORG |

bottom of page