top of page

Så här ungefär, kan en dag se ut hos oss:

07.00 Förskolan öppnar

08.00 Frukost

09.00 Samling

10.00 Utevistelse

12.00 Lunch

12.30 Vila

13.30 Pedagogisk aktivitet ute eller inne

14.30 Mellanmål

15.00 Pedagogisk aktivitet ute eller inne

17.15 Förskolan stänger

Aktiviteter

MORGONSAMLING

Varje morgon sitter vi en stund tillsammans. Vi pratar, sjunger, diskuterar, berättar, lyssnar, dansar, hoppar mm. Det stärker vår gruppkänsla.

TEMA

Vi arbetar med längre och kortare projekt som utgår ifrån barnens intressen och vår vardag. Barnen inspirerar verksamheten och pedagogerna är lyhörda för idéer både från barn och föräldrar.

VILOR

Alla barn behöver vila en stund mitt på dagen, för att orka med eftermiddagen. De minsta barnen sover tillsammans med en vuxen och de övriga varvar ner till en saga.

KOMPISKLUBBEN

Det kan vara skönt att lära känna fler kompisar inför skolstart, därför finns kompisklubben! Klubben består av fem- och sexåringarna från flera kooperaitv i området, de brukar träffas en gång i månaden.

UTEVISTELSE/UTFLYKT

Hela slottskogen är vår bakgård och vi är ute på olika platser, framförallt i skogen, varje dag. Ute kan man springa fort, skrika, klättra, hoppa, bygga kojor mm. Här ges tillfälle för barnen att röra sig obehindrat.

UTEFLYKTSKLUBBEN

Tillsammans med en pedagog utforskar “mellan-barnen” de spännande saker som vår stadsdel har att erbjuda.

FRI LEK

Barns viktigaste arbete är att leka. Under leken bearbetar barnen händelser och upplevelser, samt tränar sin självständighet.

SIMSKOLA

En gång i veckan åker de äldre barnen tillsammans med en pedagog och en förälder till Valhalla för att gå på simskolan där. En favoritdag för många!

ÖVRIGA AKTIVITETER

Drama, sång och musik, rytmik, bild o form, målning, lera, fingerfärg, vattenlek mm.

Nordostpassagen 40, 413 11 GÖTEBORG |

bottom of page