Så här ungefär, kan en dag se ut hos oss:

07.00    

08.00 

09.00  

          

12.00 

          

          

14.30 

          

17.00  

Förskolan öppnar

Frukost

Samling

Utevistelse

Lunch

Vila

Pedagogisk aktivitet ute eller inne

Mellanmål

Pedagogisk aktivitet ute eller inne

Förskolan stänger

Aktiviteter

MORGONSAMLING

Varje morgon sitter vi en stund tillsammans. Vi pratar, sjunger, diskuterar, berättar, lyssnar, dansar, hoppar mm. Det stärker vår gruppkänsla.

TEMA

Vi arbetar med längre och kortare projekt som utgår ifrån barnens intressen och vår vardag. Barnen inspirerar verksamheten och pedagogerna är lyhörda för idéer både från barn och föräldrar.

VILOR

Alla barn behöver vila en stund mitt på dagen, för att orka med eftermiddagen. De minsta barnen sover tillsammans med en vuxen och de övriga varvar ner till en saga.

SÅNGSAMLING

En gång i månaden träffar vi andra kooperativ och sjunger tillsammans. Det är en härlig känsla att vara många och sjunga.

KOMPISKLUBBEN

När barnen närmar sig fem/sexårsåldern är det dags att träffa andra i samma ålder. Vi samarbetar då med andra kooperativ i närheten och bildar fem/ sexårsgrupper.

UTEVISTELSE/UTFLYKT

Vi är ute varje dag. Ute kan man springa fort, skrika, klättra, hoppa, bygga kojor mm. Här ges tillfälle för barnen att röra sig obehindrat.

FRI LEK

Barns viktigaste arbete är att leka. Under leken bearbetar barnen händelser och upplevelser, samt tränar sin självständighet.

SIMSKOLA

På onsdagar är det simskola för de barn som vill lära sig simma. Föräldrarna roddar detta och åker med barnen till Askimbadet.

Ö̈VRIGA AKTIVITETER

Drama, sång och musik, rytmik, bild o form, målning, lera, fingerfärg, vattenlek mm.

Nordostpassagen 40, 413 11 GÖTEBORG |