top of page

Pedagogik

Det lustfyllda lärandet är ett ledord i vår verksamhet, där barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och kreativitet för oss framåt. Alla barn deltar efter sin förmåga och ges inflytande över verksamheten genom att deras intressen och idéer uppmärksammas och ges utrymme. Det kan leda till temaarbeten om stort och smått, från rymden till insekter.

 

Vi har en åldersblandad barngrupp, det skapar en dynamik där barn lär av varandra genom sina erfarenheter och där omsorgen tar sig uttryck bland annat i barnens handlingar gentemot varandra. Den fria leken är en stor del av den pedagogiska verksamheten, i den utvecklar barnen en förståelse för sociala koder och övar sina kommunikativa förmågor. Leken ger liv åt barnens erfarenheter och kunskaper genom fantasi och kreativitet.

Lek, trygghet, pedagogik, flexibilitet, engagemang, nyfikenhet och demokrati är begrepp som gör Lyran till just Lyran.

Vi som jobbar på lyran

Lyrans kärna utgörs av Olle, Emelie och Shaza. Tillsammans är skapar de med all sin erfarenhet och engagemand en trygg och utvecklande förskola. 

Olle, pedagog och rektor

Olle har många års erfarenhet av föräldrakooperativ, och har sedan 2012 varit med och utvecklat Lyran till den förskolan den är idag.

Emelie, pedagog

Emelie har ett övergripande ansvar för pedagogiken och planerar inspirerande teman och aktiviteter för våra lyranbarn.

Shaza, köksmästare

Shaza ansvarar över kök och matinköp, samt tillagar varierad mat med stor kärlek som hon anpassar efter barnens olika kosthållningar. Hon varvar inkännande bekanta och utmanande smaker, och barnen lär sig uppskatta många olika sorters mat.

Nordostpassagen 40, 413 11 GÖTEBORG |

bottom of page