Pedagogik

Det lustfyllda lärandet är ett ledord i vår verksamhet, där barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och kreativitet för oss framåt. Alla barn deltar efter sin förmåga och ges inflytande över verksamheten genom att deras intressen och idéer uppmärksammas och ges utrymme. Det kan leda till temaarbeten om stort och smått, från rymden till insekter.

 

Vi har en åldersblandad barngrupp, det skapar en dynamik där barn lär av varandra genom sina erfarenheter och där omsorgen tar sig uttryck bland annat i barnens handlingar gentemot varandra. Den fria leken är en stor del av den pedagogiska verksamheten, i den utvecklar barnen en förståelse för sociala koder och övar sina kommunikativa förmågor. Leken ger liv åt barnens erfarenheter och kunskaper genom fantasi och kreativitet.

Lek, trygghet, pedagogik, flexibilitet, engagemang, nyfikenhet och demokrati är begrepp som gör Lyran till just Lyran.

Vi som jobbar på lyran

På Lyran arbetar både kvinnlig och manlig personal som med stort engagemang och erfarenhet utgör Lyrans kärnverksamhet, vilket vi ser som positivt för barnens genusutveckling.

OLLE
Förskollärare och rektor på Lyran med många års erfarenhet av arbete på föräldrakooperativ. Har jobbat på Lyran sedan 2012. Att se varje barns individuella egenskaper och få se barnen växa är en rolig utmaning och kärnan i all pedagogik.

Emelie och Astrid
Utöver Olle har Lyran två fantastiska pedagoger som tar hand om barngruppen. Det blir tid till både lek och lärande.

Nordostpassagen 40, 413 11 GÖTEBORG |