Pedagogik

I barngruppen på Lyran eftersträvar vi harmoni och att alla ska bli sedda. På Lyran arbetar tre pedagoger. De baserar sin pedagogik på barnens egna tankar och funderingar. För varje termin finns även ett övergripande tema, exempelvis ”Ditt, mitt, tillsammans” eller ”Kretslopp”. Barnens och gruppens dynamik står hela tiden i centrum och tillvaratas i läroplanen. Vår målsättning är att Lyran ska vara en plats där våra barn trivs och kan vara sig själv. Genom lek och inlärning vill vi ge barnen en bra start i livet. Med hjälp av det nätbaserade pedagogiska verktyget Pluttra, har du som förälder möjlighet att följa ditt barns vardag.

Vi som jobbar på lyran

På Lyran arbetar både kvinnlig och manlig personal som med stort engagemang och erfarenhet utgör Lyrans kärnverksamhet, vilket vi ser som positivt för barnens genusutveckling.

OLLE
Förskollärare och rektor på Lyran med många års erfarenhet av arbete på föräldrakooperativ. Har jobbat på Lyran sedan 2012. Att se varje barns individuella egenskaper och få se barnen växa är en rolig utmaning och kärnan i all pedagogik.

Nordostpassagen 40, 413 11 GÖTEBORG |

Emelie och Astrid
Utöver Olle har Lyran två fantastiska pedagoger som tar hand om barngruppen. Det blir tid till både lek och lärande.