Tillsammans driver vi verksamheten

Att ha sina barn på ett föräldrakooperativ betyder att personal och föräldrar samverkar. Det är roligt att engagera sig och vara en aktiv del av våra barns vardag! Dessutom kommer vi föräldrar varandra nära, precis som barnen. På våren brukar vi övernatta på härliga Kinnagården och på hösten åker vi på dagsutflykt till Amundön. Däremellan brukar vi ses på Lyran för lite After-Lyran mingel någon gång per termin. Varje familj arbetar en eftermiddag ungefär var tredje vecka på Lyran. Om man skulle få förhinder är det ok att byta med andra familjer! Du kommer till Lyran kl. 14.30, äter mellanmål med barnen och är en extra resurs i barngruppen fram tills dess att Lyran stänger. Efteråt städar man lokalerna enligt ett rullande schema.

Idag består föräldrarnas medverkan, utöver det rullande städschemat, av att man närvarar på medlemsmöten och årsmöte. Det finns även uppdrag i form av styrelsemedverkan, IT-ansvarig, schemaansvarig och en fixargrupp.

Nordostpassagen 40, 413 11 GÖTEBORG |